Mạo từ xác định chỉ một danh từ mà người nghe và người nói đều biết đến, vậy mạo từ không xác định có mang ý nghĩa ngược lại?

Trong tiếng Pháp, mạo từ không xác định giới thiệu danh từ mà người nói và người nghe chưa biết cụ thể là gì.

 

I. Mạo từ không xác định bao gồm:

 

Un + danh từ giống đực, số ít.

Une + danh từ giống cái, số ít.

Des + danh từ giống đực hoặc giống cái, số nhiều.

 

II. Cách dùng mạo từ không xác định:

 

1. Mạo từ không xác định giới thiệu một loài.

 

Ví dụ:

Un homme ne peut pas vivre sans l’eau. (Loài người không thể sống nếu thiếu nước.)

Un chien aboie et un chat micuile. (Loài chó sủa gâu gâu và loài mèo kêu meo meo.)

 

2. Mạo từ không xác định giới thiệu một danh từ chưa được biết đến bởi người nghe.

 

Ví dụ:

J’ai un livre. (Tôi có một cuốn sách.)

Hier, j’ai rencontré une belle fille dans mon école. (Hôm qua tôi đã gặp một cô gái đẹp ở trường của tôi.)

 

dn_global_cam_nang_mao_tu_khong_xac_dinh_trong_tieng_phap_1

 

3. Mạo từ không xác định dùng để giới thiệu khi ta sử dụng:

 

“C’est” + un/ une + danh từ số ít.

“Ce sont” + des + danh từ số nhiều.

Ví dụ:

Qui-est-ce? (Đây là ai vậy?)

C’est un chanteur. (Đó là một ca sĩ.)

Qu’est-ce que c’est? (Đây là cái gì?)

Ce sont des stylos. (Đó là những cây bút.)

Lưu ý: Chúng ta sử dụng mạo từ xác định để giới thiệu khi danh từ đã được biết đến như các ví dụ sau :

C’est la chanteuse Céline Dion. (Đó là ca sĩ Céline Dion.)

Ce sont les stylos de Paul. (Đó là những cây bút của Paul.)

 

4. Mạo từ không xác định (un,une) có thể có giá trị như một tính từ chỉ số.

 

Ví dụ: Il a un ami, seulement un ami. (Anh ấy có một người bạn, chỉ duy nhất một người bạn.)

Bài viết “Cẩm Nang Mạo từ không xác định trong tiếng Pháp“, được biên soạn bởi phòng đào tạo Trung Tâm Ngoại Ngữ DN Global.

Xem thêm: Mạo Từ Xác Định Trong Tiếng Pháp

(Cẩm Nang – DN Global)