Cẩm Nang Tiếng Pháp Danh Từ Số Nhiều

Cẩm Nang Tiếng Pháp Danh Từ Số Nhiều

Cách chuyển từ một danh từ số ít sang số nhiều trong tiếng Pháp không chỉ là việc thêm \\\\\\\”s\\\\\\\” sau mỗi danh từ mà còn có nhiều cách khác nhau. Một số nguyên tắc cơ bản sau đây sẽ giúp bạn nắm vững việc chuyển danh từ số ít sang số nhiều trong...