Trung Tâm Ngoại Ngữ DN GLOBAL tại Hà Nội là địa điểm chuyên đào tạo tiếng Hàn xuất khẩu lao động EPS TOPIK 2017, khóa học kéo dài 80 buổi, học phí trọn khóa 4.200.000 VNĐ (đã bao gồm giáo trình).

 

Lý Do Phải Học Tiếng Hàn KLPT

 

Với nhiều sự đổi mới trong chính sách của luật Lao động thì Hàn Quốc đã yêu cầu người lao động nước ngoài đang cư trú và làm việc tại nước họ cần đảm bảo một năng lực tiếng Hàn nhất định, phục vụ việc sinh sống và làm việc tại quốc gia này.

Các chứng chỉ phổ biến nhất về tiếng Hàn đó là Topik và KLPT. Topik là kỳ thi năng lực tiếng Hàn do Viện Đánh giá và Chương trình giáo dục Hàn Quốc (KICE) tiến hàn và KLPT là kỳ thi năng lực tiếng Hàn do Bộ Lao Động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam tiến hành nhằm đánh giá năng lực tiếng Hàn của người lao động. KLPT thích hợp với những đối tượng đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và đây cũng là một trong những chứng nhận bắt buộc với những người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc.

 

dk_dn_global

 

Thời Gian Và Hình Thức Thi

 

Kỳ thi KLPT được diễn ra 2 lần một năm. Bài thi KLPT có 2 hình thức là KLPT và B-KLPT ( EPS). Bài thi KLPT tập trung nhiều hơn vào kỹ năng giao tiếp thực tế trong cuộc sống ở đất nước Hàn Quốc. Còn B-KLPT là bài kiểm tra dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Hàn từ 150-200 giờ hoặc nhiều hơn.

 

dn_khoa_hoc_tieng_han_xkld_t3_2017_1

 

Mục Đích Của Kỳ Thi KLPT – EPS

 

✔️ Nhằm đánh giá khả năng giao tiếp trong cuộc sống và làm việc tiếng Hàn đối với những người lao động tại đất nước Hàn Quốc ở mức độ cơ bản.

✔️ Người lao động có được hiểu biết nhất định về sự an toàn lao động và những qui định hay những bất lợi nào đó trong công việc.

✔️ Kỳ thi này cung cấp một chuẩn mực mới cho các công ty Hàn Quốc tuyển chọn những lao động giỏi, vì vậy bài kiểm tra này là một động lực to lớn thúc đẩy việc học cho người học tiếng Hàn.

 

dk_dn_global

 

✔️ Thông qua kỳ thi này cũng tạo cơ hội cho các công ty, các tổ chức tuyển chọn đúng nhân viên vào những vị trí thích hợp yêu cầu phải sử dụng tiếng Hàn.
 
Thời gian và học phí khóa học tiếng Hàn KLPT
 
Khóa học kéo dài 80 buổi, tuần học 4 buổi, mỗi buổi học trong 1,5h.
 
❖ Học phí trọn khóa 4.200.000 VNĐ (đã bao gồm giáo trình).
 
❖ Liên hệ đăng ký học ngay:
 
dn_global_hotline
 
(DN GLOBAL – NEWS)